آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

جمعه 30 اردیبهشت ماه 1401
نرم کننده کلاچ طبی پرایـد132 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پرایـد132 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد132 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پرایـــد 132 برای نرم شدن--

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد111 عاکف صنعت نوین نرم کننده کلاچ طبی پرایـد111 عاکف صنعت نوین

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد111 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پرایـــد 111 برای نرم شدن--

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پرایـد عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پرایـــد برای نرم شدن پدال کلاچ--

نرم کننده کلاچ طبی آریــسان نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی آریــسان نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی آریــسان نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی آریــسان برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد TU5 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی سمنــد TU5 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد TU5 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی سمنــدTU5 برای نرم شدن پدال--

نرم کننده کلاچ طبی L90 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی L90 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی L90 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی L90 برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد EF7 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی سمنــد EF7 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد EF7 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی سمنــدEF7 برای نرم شدن پدال--

نرم کننده کلاچ طبی پژو 207 نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پژو 207 نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پژو 207 نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پژو 207 برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 برای--

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 برای نرم شدن پدال--

خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی

خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی خدمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم--

خدمات خم و پانچ cnc کلیه لوله های فولادی استی خدمات خم و پانچ cnc کلیه لوله های فولادی استی

ماشين سازي خدمات خم و پانچ cnc کلیه لوله های فولادی استی

خمکاری انواع لوله و پروفیل فولادی-استیل و الومینیوم cnc خمکاری انواع لوله و پروفیل فولادی-استیل و الومینیوم cnc

دمات خم و پانچ کلیه لوله های فولادیcnc استیل-الومینیوم و مسی ا و ضخامت های مختلف و زاویه خم تا 180 درجه .موارد مصرف--

نرم کننده کلاچ طبی کوییک عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی کوییک عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی کوییک عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی کوییک برای نرم شدن پدال کلاچ--

نرم کننده کلاچ طبی سورن توربوعاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی سورن توربوعاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی سورن توربوعاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی سورن توربو برای نرم شدن پدال--

نرم کننده کلاچ طبی ساینا عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی ساینا عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی ساینا عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی ساینا برای نرم شدن پدال کلاچ--

نرم کننده کلاچ طبی زانتــیا 2000 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی زانتــیا 2000 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی زانتــیا 2000 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی زانتــیا 2000 برای نرم--

نرم کننده کلاچ طبی زانتــیا 1800 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی زانتــیا 1800 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی زانتــیا 1800 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی زانتــیا 1800 برای نرم--

نرم کننده کلاچ طبی ریــو عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی ریــو عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی ریــو عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی ریــو برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی روآ عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی روآ عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی روآ عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی روآ برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی دنــــا نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی دنــــا نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی دنــــا نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی دنــــا برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی تیـــبا عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی تیـــبا عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی تیـــبا عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی تیـــبا برای نرم شدن پدال کلاچ--

نرم کننده کلاچ طبی پـــژو 405   نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پـــژو 405 نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پـــژو 405 نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پــژو 405 برای نرم شدن پدال کلاچ--

نرم کننده کلاچ طبی پیــکان عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پیــکان عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پیــکان عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پیــکان برای نرم شدن پدال کلاچ--

نرم کننده کلاچ طبی پیــــکان وانت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پیــــکان وانت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پیــــکان وانت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پیــــکان وانت برای نرم شدن پدال--

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد132 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پرایـد132 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد132 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پرایـــد 132 برای نرم شدن--

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد111 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پرایـد111 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد111 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پرایـــد 111 برای نرم شدن--

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پرایـد عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پرایـد عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پرایـــد برای نرم شدن پدال کلاچ--

نرم کننده کلاچ طبی آریــسان نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی آریــسان نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی آریــسان نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی آریــسان برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد TU5 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی سمنــد TU5 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد TU5 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی سمنــدTU5 برای نرم شدن پدال--

نرم کننده کلاچ طبی L90 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی L90 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی L90 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی L90 برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد EF7 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی سمنــد EF7 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی سمنــد EF7 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی سمنــدEF7 برای نرم شدن پدال--

نرم کننده کلاچ طبی پژو 207 نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پژو 207 نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پژو 207 نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پژو 207 برای نرم شدن پدال کلاچ خودرو--

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پژو 206 تیپ 5 برای نرم شدن پدال--

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 عاکف صنعت نوین مبتکران نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 عاکف صنعت نوین مبتکران

نرم کننده کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 عاکف صنعت نوین مبتکران چیست و عملکرد آن چگونه است؟ سیم کلاچ طبی پژو 206 تیپ 2 برای--

کنتاکتور خازنی 100 کیلووار زیمنس کنتاکتور خازنی 100 کیلووار زیمنس

کنتاکتور خازنی زیمنس خانواده (SIRIUS (3RT رنج توانی کنتاکتور خازنی زیمنس سری (SIRIUS (3RT از 12.5KVAR تا 100KVAR می باشد. کنتاکتور--

ترمینال دو طبقه کلمسان سری PUK 3S ترمینال دو طبقه کلمسان سری PUK 3S

ترمینال دو طبقه کلمسان سری PUK 3S مدل 309490 ترمینال‌های برق یکی از پرکاربردترین تجهیزات جانبی در صنعت برق است. به این--

اینورتر پاور درایو Power Drive سری A720 اینورتر پاور درایو Power Drive سری A720

مشخصات فنی اینور پاور درایو مدل PD9000 دارای ورودی و خروجی آنالوگ ۱۰-۰ VDC و ۲۰-۴ mA قابلیت تنظیم اتوماتیک پارامترهای--

اینورتر پاور درایو Power Drive مدل PD9000 اینورتر پاور درایو Power Drive مدل PD9000

مشخصات فنی اینور پاور درایو مدل PD9000 1. سه فاز با ولتاژ 380V-480V و توان 5.5KW-350KW 2. قابلیت گشتاور بالا در سرعت--

رله اضافه بار حرارتی (بیمتال) AEG مدل B18K رله اضافه بار حرارتی (بیمتال) AEG مدل B18K

رله اضافه بار حرارتی (بیمتال) AEG مدل B18K «رله حرارتی یا بیمتال چیست» در رله های حرارتی (بیمتال) ، سه تیغه تعبیه--

مولتی متر کلمسان مدل 606211 ECRAS 120 مولتی متر کلمسان مدل 606211 ECRAS 120

با سلام مولتی متر کلمسان مدل 606210 ECRAS 100 مولتی متر کلمسان مدل 606211 ECRAS 120 مولتی متر کلمسان مدل 606212 ECRAS--

اینورتر invt مینی VFD سری GD10 اینوت اینورتر invt مینی VFD سری GD10 اینوت

«اینورتر چیست و عملکرد آن» به طور کلی اصطلاح اینورتر (Inverter) دستگاهی است که بتوان به‌ کمک آن جریان مستقیم برق DC را--

کلید اتوماتیک چهار پل MGD غیرقابل تنظیم کلید اتوماتیک چهار پل MGD غیرقابل تنظیم

کلید اتوماتیک یا کمپکت که به آن MCCB‌ که مخفف Molded Case Circuit Breaker است، می‌گویند،‌ در واقع تجهیزی برای قطع و وصل--

درایو کنترل کننده اینوت invt مدل GD20 درایو کنترل کننده اینوت invt مدل GD20

«اینورتر چیست و عملکرد آن» به طور کلی اصطلاح اینورتر (Inverter) دستگاهی است که بتوان به‌ کمک آن جریان مستقیم برق DC را--

کلید حرارتی هیوندا مدل HMMS-32K کلید حرارتی هیوندا مدل HMMS-32K

کلید حرارتی هیوندا به دلیل کیفیت بالای ساخت و قیمت مناسب همیشه مورد انتخاب مهندسین و برقکاران بوده است . از جمله وظایف کلید--

اینورتر همه منظوره اینوت invt مدل GD200A اینورتر همه منظوره اینوت invt مدل GD200A

عملکرد بالا 1. تنظیم خودکار موتور دقیق تر 2. کنترل بردار حلقه باز پیشرفته 3. کنترل ولتاژ و جریان کامل، کاهش زمان حفاظت--

اینورتر اینوت invt مدل GD350 اینورتر اینوت invt مدل GD350

اینورتر محصولی کار آمد و پر استفاده در برق است . اینورتر نام های دیگری از جمله ، درایو موتور، درایو، کنترل دور موتور، درایو--

بیمتال زیمنس 28-40 آمپر سایز S3 بیمتال زیمنس 28-40 آمپر سایز S3

مشخصات و ویژگی های بیمتال زیمنس : رنج جریانی بیمتال زیمنس از 0.11 آمپر تا 100 آمپر می باشد. بیمتال زیمنس سری 3RU21 با--

ترمینال های فیوزدار کلمسان سری ASK ترمینال های فیوزدار کلمسان سری ASK

انواع ترمینال برق با توجه به کاربرد بسیار مهم ترمینال در صنعت برق، از این وسیله انواع مختلفی تولید شده است که هر یک از--

کلید امر جنسی مدل CP200EA30 اماس کلید امر جنسی مدل CP200EA30 اماس

کلید قطع اضطراری چیست ؟ در بعضی از تابلو های برق نیاز است که قبل یا بعد از شستی استپ در مدار برق صنعتی یک کلید باشد که--


علاقه مندی | بازگشت