آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

دوشنبه 1 بهمن ماه 1397

نرم افزار تحلیل و آناليز آزمون یگانه

  • تماس بگیرید

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

کامپیوتر، اینترنت ، شبکه ، نرم افزار

/

نرم افزار تحلیل و آناليز آزمون یگانه

نرم افزار تحلیل و آناليز آزمون یگانه تحلیل آزمون و سئوالات آن و تفسیر نتایج این تحلیل می تواند در ارزیابی، بازبینی، بهبود کیفیت و دقت گزینه های آزمون و خود آزمون تاثیر زیادی داشته باشد. لذا اکثر دانشگاه ها که آزمون های چند گزینه ای برگزار می کنند ضرورت تحلیل نتایج آزمون را همانند تصیح اوراق آزمون ضروری می دانند. نرم افزار تحلیل و آنالیز آزمون شرکت یگانه علاوه براستخراج نمره و رتبه شرکت کنندگان در آزمون، تحلیل سئوالات، گزینه ها و آزمون را به صورت اطلاعات آماری به دست می دهد. درجه دشواری و افتراق هر سئوال، گزینه های انحرافی یا بی تاثیر،سئوالات بیار ساده یا دشوار، واریانس، میانگین میانه نمرات و درجه پایایی آزمون از جمله خروجی های این نرم افزار می باشد. دراین نرم افزار نیز همچنین می توان روند پیشرفت داوطلبان، تحلیل اطلاعات مدرسان به لحاظ تدریس یا طراح بررسی کرد. ليست امکانات نرم افزار 1- فراخواني فايل هاي متني • امکان فراخواني هر نوع فايل Text از دستگاه هاي مارک ريدر و انواع اسكنر • امکان تنظيم کاراکتر هاي شماره دانشجويي شماره رشته، ورودي، کد درس، کد گروه درس در فايل متني • امکان لحاظ اولين خط فايل متني ورودي به عنوان کليد سئوالات • امکان Import اطلاعات دانشجو و درس از فايل هاي متني (توليد شده توسط نرم افزار مديريت آموزش) 2-تعريف آزمون 1-2- تعريف اوليه آزمون • عنوان، تاريخ برگزاري، دانشكده يا رشته • تعداد گزينه هاي سئوالات • نوع آزمون ( رقابتي، ارتقا) • تعيين امتياز هاي ذيل در آزمون : o پاسخ اي درست o پاسخ هاي نادرست o بدون پاسخ o مخدوش 2-2- تعريف مشخصه هاي تکميلي آزمون • اختصاص گروهي از سئوالات به يک درس • مشخص کردن طراح هر سئوال • اعمال ضريب براي هر درس در آزمون براي محاسبه نمره و رتبه کل دانشجو • گروه بندي دانشجويان در گروه هاي درسي مختلف • قابليت حذف سئوالات از محاسبه نمره و امتياز دانشجويان و يا آناليز سئوالات • امکان تعريف دو گزينه صحيح براي يک سئوال(در صورت اشتباه طراح) • محاسبه حد نصاب قبولي 3-2- امکان چاپ سربرگ پاسخنامه ها 3- بانک سئوالات • امکان ورود اطلاعات متن سئوالات و گزينه هاي آن در نرم افزار • تهيه بانک سئوالات کليه آزمون هاي وارد شده در نرم افزار به همراه اطلاعات تحليلي محاسبه شده در نرم افزار • تدوين پاسخنامه با تقسيم تصادفي گزينه هاي درست بين همه گزينه ها • تهيه متن اصلي برگه سئوالات با تجميع سئوالات و گزينه هاي يک آزمون 4- تصحيح پاسخنامه ها • بدست آوردن نمره و رتبه هر دانشجو در يک آزمون يا در يک درس • توليد ليست نمره و امتياز به تفکيک آزمون يا درس • تهيه پاسخنامه (پاسخهاي داده شده به سئوالات) هر دانشجو در يک آزمون • توليد کارنامه دانشجو در محدوده بازه زماني( مثلا: يک نيم سال) 5-آناليز نتايج آزمون آناليز سئوالات و آزمون و بدست آوردن نتايج ذيل: 1-5- آزمون • کمترين نمره • بيشترين نمره • ميانگين نمرات • انحراف معي

  • تماس بگیرید

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

  • http://www.yeganehsoft.ir/علاقه مندی | بازگشت