آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

دوشنبه 1 بهمن ماه 1397

نرم افزار صندوق قرض الحسنه يگانه

  • مناسب

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

کامپیوتر، اینترنت ، شبکه ، نرم افزار

/

نرم افزار صندوق قرض الحسنه يگانه

نرم افزار صندوق قرض الحسنه يگانه مهم ترين قابلیت نرم افزار صندوق قرض الحسنه یگانه که موجب مي شود شما اين محصول را در صندوق خود استفاده کنيد سهولت کاربري و عدم وابستگي به شرکت یگانه مي باشد، در اين نرم افزار شما مي توانيد از زمان ثبت نام اعضاء تا اعطاي وام بر تمام حساب ها مديريت کنيد، يکي ديگر از مزايا سيستم پارامتريک بودن تمام گزينه هاي نرم افزار مي باشد . مديريت حساب ها ثبت كليه مشخصات اعضاء صندوق از قبيل: نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد، شماره کارمندي (براي ادارات و سازمانها)، تاريخ افتتاح حساب، شماره حساب و همچنين امکان تعريف دو فيلد دلخواه براي ورود اطلاعات اوليه خاص هر صندوق . . . . ثبت و ذخيره كليه مشخصات دريافت و پرداخت هاي اعضاء مانند: مبلغ، ساعت و تاريخ واريز، نوع واريز، موجودي اخير ، واريز به کدام حساب و چاپ رسيد و سند و پرفراژ . . . اسكن و ذخيره نمونه امضاء اشخاص و تصاوير پرسنلي در صفحه مشخصات افراد جستجو براساس نام و شماره حساب در هر صفحه که احتياج به درج شماره عضويت باشد. غير فعال نمودن (بستن حساب) يا حذف کامل حساب اعضاء نمايش مشخصات حسابهاي افراد و ماهيت آنها در صفحه اصلي برنامه ( بدهکار، بستانکار، تسويه و موجودي) درج متن هشدار و آلارم براي کار با حساب هر عضو در يک بازه زماني تعريف انواع حق عضويت (ماهيانه يا حق شارژ) و اختصاص هر نوع عضويت به اعضاء تنظيم و سررسيد پرداخت ماهيانه افراد در يک مدت زمان چاپ دفترچه عضويت براي افراد جهت پرداخت ماهيانه هاي خود ذخيره تصوير و مشخصات انواع سند ازقبيل چک، سفته، حواله و استفاده از آن در هر پرداخت يا برداشت و يا وام .. تنظيم جريمه براي ديرکرد پرداخت اقساط و ماهانه ها افراد و تاثير امتياز آن در وامهاي آتي آنان اعطاي وام تعريف انواع وام (با درنظر گرفتن عنوان وام، تعداد اقساط، فاصله اقساط، درصد کامزد، کامزد ثابت، سود وام، وام اضطراري حداقل موجودي براي اختصاص وام و حداقل اقساط مانده وام قبلي براي پرداخت وام جديد و ..) اعطاي وام با انتخاب مبلغ، معرف، مبلغ، ضامن وام، مدارک و .... و همچنين قسط بندي آن اولويت بندي براي اعطاي وام به طور دستي يا ماشيني (بر اساس ديرکردها و تاريخ درخواست) بين اعضاء ثبت وام با کارمزد يا بدون کارمزد با سود يا بدون سود امكان چاپ برگه هاي اقساط بصورت ليستي درWORD وبه دو شکل3 قبض و 5 قبض درصفحه A4 امكان ثبت معرفي كننده براي وام از اعضاء و غيره ايجاد حساب مسدودي براي افراد خير و پرداخت وام و گزارشگيري از حساب آنها ويرايش مبالغ و تاريخ سررسيد اقساط وامها و همچنين امکان حذف وام ثبت مشخصات ضامن و ثبت اطلاعات و تصاوير مدارک مربوط به ضمانت مانند چک، سفته و ... ثبت اطلاعات کاربران و تنظيم نوع دسترسي آنها (کاربر دريافت و پرداخت، کاربر وام دهنده و ...) اولويت بندي و محاسبه امتياز ديرکرد افراد و امتياز دهي به سپرده آنها درج تاريخ درخواست و دريافت مدارک آن براي

  • مناسب

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

  • http://www.yeganehsoft.ir/علاقه مندی | بازگشت