آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

دوشنبه 1 بهمن ماه 1397
آگهی فوق در تاریخ 1397/10/23 به پایان رسیده است

مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

خدمات آموزشی

/

مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی

انجام پروژه های صنعتی و دانشجویی توسط کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر مدلسازی و شبیه سازی جامداتی با نرم افزار ansys workbench شبیه سازی سیالاتی با نرم افزار فلوئنت و CFX مدلسازی با نرم افزار SolidWorks برنامه نویسی با زبانهای Fortran, Matlab و Maple دینامیک سیالات محاسباتی محاسبات عددی و ...

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیلعلاقه مندی | بازگشت