آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

سه شنبه 10 اسفند ماه 1395
آگهی فوق در تاریخ 1395/11/19 به پایان رسیده است

بال عقب سوزوکی گرندویتارا

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

ماشین ، خودرو ، اتومبیل

/

بال عقب سوزوکی گرندویتارا

آپشن بال عقب دقیقا بالای چراق ترمز سوم روی درب سوزوکی نصب می شود. از جمله لوازم آپشن ی است که باعث میشود در هنگام حرکت آشفتگی هوایی که در اثر خلاء ایجاد شده از حجم فضای خودرو بوجود آمده کمتر روی خودرو اثر گزارد و خودرو تعادل بیشتری روی جاده داشته باشد. نصب آپشن در شرکت دهکده جهانی به صورت رایگان انجام می شود.

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیلعلاقه مندی | بازگشت