آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

یکشنبه 19 آذر ماه 1402

فروش زئولیت کود دامی

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

متفرقه

/

فروش زئولیت کود دامی

از مزایای استفاده از زئولیت ها در جیره حیوانات اهلی به عنوان مکمل غذایی، تاثیر مثبت زئولیت بر ویژگی های کود دامی است. از آنجایی که دام ها تقریبا کمتر از 35 درصد نیتروژن موجود در جیره خود را مصرف می کنند و مابقی آنها در مدفوع و ادرار به هدر می رود. می توان با اضافه کردن زئولیت به جیره غذایی موجب کاهش هدرروی ترکیبات نیتروژنی از فضولات دام شد که علاوه بر تاثیر مثبت بر حفظ توانایی کود دامی در حاصلخیزی خاک، در کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز موثر است. زئولیت کود حیوانی در همین زمینه تحقیقی در کانادا نشان داده شده است که اگر 2/1 درصد زئولیت کلینوپتیلولیت به رژیم غذایی گاوهای پرواری افزوده شود، پس از انبار کردن کود به مدت 15 تا 30 روز ، اتلاف نیتروژن کود از مقدار متوسط 32 درصد در رژیم غذایی شاهد به 11 درصد در جیره حاوی زئولیت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که نسبت نیتروژن به فسفر در کود حیواناتی که زئولیت دریافت کرده بودند متعادل تر می باشد که در مصرف بهینه کود دامی موثر است . در تحقیق دیگری نیز گزارش شده ترکیب 10 زئولیت کلینوپتیلولیت در غذای پرندگان موجب کاهش قابل توجه انتشار آمونیاک از فضولات آنها می شود. ویژگی های کود حیوانی مناسب ویژگی های فیزیکی کود نیز بر نگهداری، حمل و نقل و کاربرد آن در مزارع تاثیرگذار است. به نظر می رسد که بتوان از طریق افزودنی های خوراکی به رژیم غذایی دام ها، ویژگی های فیزیکی و ظاهری کود را تغییر داده و از این طریق پیامدهای زیست محیطی استفاده از کودهای کودهای آلی را به حداقل رساند. تعداد معدودی از پژوهش های علمی به معرفی ویژگی های فیزیکی مطلوب کودهای دامی پرداخته اند. برای مثا ویژگی های فیزیکی مرتبط با کاربرد کودهای دامی به میزان رطوبت کود، مقدار کل مواد جامد، اندازه ذرات و چسبندگی آن بستگی دارد. در همین موضوع گزارش شده است که فضولات دام هایی که از زئولیت تغذیه کرده اند، ذرات ریز بیشتری داشته و چسبندگی آن در مقایسه به نمونه شاهد کمتر بود که این ویژگی ها در تسهیل کاربرد کود در مزرعه موثر می باشد. بررسی های دیگر نشان داده است که با افزودن زئولیت کلینوپتیلولیت به رژیم غذایی، ماده خشک مدفوع دام بیشتر می شود. افزایش درصد ماده خشک مدفوع و متعاقبا کاهش رطوبت آن باعث جلوگیری از رشد میکروبی در مدفوع ، پاکیزه تر شدن محیط نگهداری وکاهش انتقال بیماری ها می شود که نتیجه آن بهبود سلامتی حیوان می باشد. http://immd.ir/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/ 09331118625 02332224502 02128421230 کلمات کلیدی: زئولیت، تولید کود هوشمند، تهیه کود دامی، کود دامی، زئولیت کلینوپتیلولیت، کاهش رطوبت، زئولیت جیره غذایی، جیره نویس، خوراک دام و طیور، کود مزرعه، جاذب آمونیاک، قیمت زئولیت، فروش زئولیت، تولیدکننده زئولیت، دانه بندی زئولیت، Zeolite.

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیلعلاقه مندی | بازگشت