آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

دوشنبه 18 اسفند ماه 1399

پرلیت در پرورش نسترن وحشی

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

معدن ، تجارت

/

پرلیت در پرورش نسترن وحشی

بستر کاشت مناسب نگهداری گیاه، آب و مواد غذایی و هوارسانی به ریشه را میسر می سازد که در ریشه زایی قلمه ها تاثیر بسیار دارد. یک بستر کاشت مناسب باید نیازهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک گیاه مورد نظر را فراهم کرده، در دسترس بوده، و کار با آن آسان باشد. بنابراین، شناخت شرایط مناسب برای ریشه زایی قلمه های نسترن، به منظور به حداکثر رساندن ریشه زایی قلمه ها در این گیاه مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت در توانایی ریشه زایی قلمه ها ناشی از فاکتورهای آناتومی، فیزیولوژیک، بیوشیمی و محیطی زیادی است و عوامل محیطی و درونی مختلفی در این امر دخالت دارند. اضافه کردن پرلیت به ماسه سبب افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت و در نتیجه منجر به جذب بهتر عناصر غذایی و در نهایت افزایش وزن تر کالوس و تشکیل ریشه و شاخه جدید نسبت به سایر تیمارها شده است. به منظور بررسی ریشه زایی قلمه های نسترن وحشی، به نظر می رسد بستر ماسه - پرلیت می تواند شرایط مناسب تری برای ریشه زایی قلمه ها فراهم کند؛ بیشترین طول ریشه هم در این بستر مشاهده شد که از لحاظ کاربردی دارای اهمیت ویژه ای است. فروش پرلیت ویژه پرورش نسترن وحشی شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا ارائه دهنده انواع دانه بندی پرلیت در ایران است. این شرکت پرلیت ویژه باغبانی و گلخانه ویژه پرورش انواع گل و گیاهان را در اختیار این صنعت قرار می دهد. برای ثبت سفارش خرید پرلیت ویژه پرورش نسترن وحشی با ما تماس بگیرید. http://immd.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C/ 09331118625 02332224502 02128421230 کلمات کلیدی: پرلیت، تولید کننده پرلیت، پرلیت نشا، پرلیت کشت قلمه، پرلیت کشت گل و گیاه، بستر کشت هیدروپونیک، پرلیت گلخانه ای، نگهداشت رطوبت، فروش پرلیت، قیمت پرلیت، Perlite.

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیلعلاقه مندی | بازگشت