آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

یکشنبه 29 فروردین ماه 1400

کارشناسی و مشاوره گل و گیاه

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

خدمات

/

کارشناسی و مشاوره گل و گیاه

انجام پروژه های کشارزی و کلیه امور مربوط به زراعت و گل و گیاه اعم از علمی و آزمایشگاهی به همراه مشاوره وطراحی فضای سبز زیرنظرکادرمجرب

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیلعلاقه مندی | بازگشت