آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

یکشنبه 29 فروردین ماه 1400

کارشناسی ومشاوره گل وگیاه

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

خدمات

/

کارشناسی ومشاوره گل وگیاه

انجام پروژه های کشاورزی وانجام کلیه امورمربوط به گل وگیاه اعم ازعلمی و آزمایشگاهی طراحی فضای سبز ومشاوره توسط کادرمجرب

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیلعلاقه مندی | بازگشت