آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

چهارشنبه 5 آبان ماه 1400
آگهی فوق در تاریخ 1400/07/16 به پایان رسیده است

کارشناسی ومشاوره گل وگیاه

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

خدمات

/

کارشناسی ومشاوره گل وگیاه

انجام پروژه های کشاورزی وانجام کلیه امورمربوط به گل وگیاه اعم ازعلمی و آزمایشگاهی طراحی فضای سبز ومشاوره توسط کادرمجرب

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیلعلاقه مندی | بازگشت