آگهی رایگان تبلیغات رایگان نیازمندی

چهارشنبه 27 تیر ماه 1403

تفاوت رئوستا و پتانسیومتر

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

برق صنعتی ، برق و الکترونیک

/

تفاوت رئوستا و پتانسیومتر

استفاده از رئوستا به صورت سه روش می باشد - اگر دو جای فیش سیاه را به مدار جریان برق وصل کنیم در این صورت رئوستا به منزله‌ی یک مقاومت ثابت می‌باشد و حرکت لغزنده تاثیری در مدار ندارد. ۲ - اگر یکی ازجای فیش‌های سیاه و یک قرمز را به مدار جریان برق وصل کنیم در این صورت با حرکت لغزنده در یک سمت مقاومت کم و در جهت عکس مقاومت مدار زیاد می‌شوددر نتیجه جریان کم و زیاد می‌شود. ۳ -اگر دو جای فیش سیاه رئوستا را مستقیما به مولد برق وصل کنیم و قرمز را با یک سیاه مجددا به مدار الکتریکی اتصال دهیم در این صورت رئوستا مانند یک پتانسیومتر کار می‌کنند یعنی با حرکت لغزنده اختلاف پتانسیل دو سر مدار الکتریکی تغییر می‌کند در نتیجه شدت جریان هم تغییر خواهد کرد، در این عمل رئوستا عمل پتانسیومتر را انجام می‌دهد. کاربرد رئوستا به این صورت می باشد که ولتاژ در داخل واحد الکترونیکی اندازه گیری می شوداما کاربرد پتانسیومتر با رئوستا متفاوت می باشد. ولتاژ در خارج از واحد کنترل الکترونیکی اندازه گیری می‌شود در پتانسیومتر هنگامی که پایه متحرک تغییر می‌کند مقادیر متفاوتی از ولتاژ را به ما می‌دهد که در این حالت یک تقسیم کننده ولتاژ را به وجود می‌آورد. فروشگاه مهندسی برق و صنعت پاوراکسین دارای فروش انواع رئوستا و فروش پتانسیومتر می باشد همچنین این فروشگاه می تواند به شما در خرید ولوم در برند های مخلف نیز کمک کند . به منظور خرید رئوستا و خرید پتانسومتر با ما تماس حاصل فرمایید. 02133902209 09190764376

  • شماره تلفننمایش شماره تماس

  • نمایش ایمیل

  • http://www.poweroxin.comعلاقه مندی | بازگشت